Knelpunten

Met hergebruik van bouwelementen uit sloopgebouwen wordt inmiddels aardig geoefend maar staat feitelijk nog in de kinderschoenen. ‘Maar’ en ‘kan niet’ wint het meestal nog van ‘en’ en ‘kans’, ondanks dat iedereen inmiddels wel overtuigd lijkt dat we hier een grote verandering in zullen moeten doorvoeren. Het huidige ontwikkel- en bouwproces in al zijn aspecten is al decennia lang heel ver doorontwikkeld op basis van een lineair model: grondstoffen uit de grond halen, daar met veel energie producten van maken, die toepassen, en vernietigen of laagwaardig gebruiken als granulaat aan het eind van het leven van het product. Het structureel ombouwen van dat proces naar een circulair model is een complexe opgave. Dat gaat een enorme inspanning vergen, waarbij alle partijen in de bouwwereld op een andere manier met elkaar zullen moeten samenwerken.

De eerste ervaringen leveren al een scala van knelpunten op, die de uitdaging vormen voor deze eerste generatie OMbouwers:

  • beschikbaarheid van sloopmateriaal is qua planning zeer moeilijk te verbinden met de behoefte (inkoop) van bouwmateriaal voor nieuwbouw
  • transportkosten zijn allesbepalend voor de prijs van beschikbare elementen
  • de exacte uitvoering van bestaande componenten is niet digitaal beschikbaar voor implementatie in digitale ontwerptekeningen
  • de waarde van sloopcomponenten volgt uit toepassingsmogelijkheden in het nieuwe ontwerp, maar is nu al nodig bij de prijsbepaling voor de sloop
  • hergebruik van betonconstructies kan goed, maar het zagen is berekend op klein werk, en nog peperduur, zeer traag en (op diesel) zeer milieubelastend
  • componenten die in een minder veeleisend vorig leven zijn ontwikkeld voldoen vaak lang niet aan de veel hogere actuele kwaliteitseisen, bijvoorbeeld qua thermische- of geluidsisolatie
  • bouwkundig detailleren met bestaande componenten vereist een andere benadering dan met bekende nieuwe componenten
  • veel producten komen kapot of slechter uit de┬ádemontagefase dan vooraf verwacht, door asbest, verlijming, rot etc.
  • de exacte technische prestaties van bestaande componenten zijn vaak niet (meer) bekend
  • bouwen met verschillende bestaande componenten vereist een andere bouwmethodiek dan met bekende gelijkvormige nieuwe componenten

De OMbouw werkt aan oplossingen voor een aantal van deze knelpunten en onderzoekt alternatieven.

 

 

 

Leave a Reply

loading