Knelpunten

Het hergebruik van bouwelementen uit sloopgebouwen staat nog in de kinderschoenen. ‘Maar’ en ‘kan niet’ wint het nog van ‘en’ en ‘kans’, ondanks dat iedereen inmiddels wel overtuigd lijkt dat we hier een grote verandering in zullen moeten doorvoeren. Het huidige ontwikkel- en bouwproces in al zijn aspecten is al decennia lang heel ver doorontwikkeld op basis van een lineair model: grondstoffen uit de grond halen, daar met veel energie producten van maken, die toepassen, en vernietigen of granuleren aan het eind van het leven van het product. Het structureel¬†OMbouwen van dat proces naar een circulair model is een complexe opgave. Dat gaat een enorme inspanning vergen, waarbij alle partijen in de bouwwereld op een andere manier met elkaar zullen moeten samenwerken.

De eerste ervaringen leveren al een scala van knelpunten op, die de uitdaging vormen voor deze eerste generatie OMbouwers:

  • beschikbaarheid van sloopmateriaal is qua planning zeer moeilijk te verbinden met de behoefte (inkoop) van bouwmateriaal voor nieuwbouw
  • transportkosten zijn allesbepalend voor de prijs van beschikbare elementen
  • de exacte uitvoering van bestaande componenten is niet digitaal beschikbaar voor implementatie in digitale ontwerptekeningen
  • de waarde van sloopcomponenten volgt uit toepassingmogelijkheden in het nieuwe ontwerp, maar is nu al nodig bij de prijsbepaling voor de sloop
  • hergebruik van betonconstructies kan goed, maar het zagen is berekend op klein werk, en nog peperduur, zeer traag en (op diesel) zeer milieubelastend
  • componenten die in een minder veeleisend vorig leven zijn ontwikkeld voldoen vaak lang niet aan de veel hogere actuele kwaliteitseisen, bijvoorbeeld qua thermische- of geluidsisolatie
  • bouwkundig detailleren met bestaande componenten vereist een andere benadering dan met bekende nieuwe componenten
  • de exacte technische prestaties van bestaaande componenten zijn vaak niet (meer) bekend
  • bouwen met verschillende bestaande componenten vereist een andere bouwmethodiek dan met bekende gelijkvormige nieuwe componenten

De OMbouw werkt bij een aantal knelpunten inmiddels met de eerste oplossingen en onderzoekt de mogelijkheden om knelpunten op te lossen.

 

 

 

Leave a Reply

loading