Missie

Waarom worden er zo weinig bouwcomponenten hergebruikt? Er zijn vele knelpunten in het ontwikkel- en bouwproces die dit vrijwel onmogelijk maken.

De OMbouw wil actief bijdragen om hierin verbetering te brengen. Met een breed team van deskundigen wordt een gebouw volledig ‘virtueel gefileerd’ vanuit het perspectief van het ontwerp van een nieuw gebouw dat wordt gebouwd met de vrijkomende componenten. In dat proces wordt op alle knelpunten samengewerkt met partners aan innovaties om die knelpunten weg te nemen.

loading