OMbouwen!

De bouwsector is verantwoordelijk voor 40% van ons afval en ook 40% van de CO2 uitstoot. Tegelijkertijd putten we de aarde uit door ‘lineair’ materiaalgebruik: we blijven maar grondstoffen delven, om na de gebruiksfase in producten weer als afval te verbranden. Door circulair te gaan bouwen en bouwmateriaal opnieuw te gebruiken bespaar je dus dubbel: er hoeven geen nieuwe materialen te worden geproduceerd en de oude hoeven niet te worden vernietigd.

De OMbouw vormt als coöperatie een ketensamenwerking van deskundigen in de belangrijkste vakgebieden binnen de bouw die in 2012 samen begonnen te experimenteren met circulair ontwerpen en bouwen. Doelstelling van De OMbouw is om veel hoogwaardiger te slopen (dus te demonteren) en hiermee opnieuw te bouwen, niet alleen door laagwaardig granulaat toe te passen, maar door veel meer complete elementen te hergebruiken in het nieuwbouwproces. De grote puzzel daarbij is de koppeling tussen vraag en aanbod. Zonder vraag naar hergebruikmateriaal heeft duurzaam slopen geen zin. De OMbouw is daarom gestart met een innovatief nieuwbouwproject en adviseert opdrachtgevers, om volgens een nieuwe manier van werken te zorgen dat veel meer componenten kunnen worden hergebruikt. Door niet vanuit het aanbod van materiaal te werken maar vanuit het nieuwe ontwerp wordt extra vraag gecreëerd naar herbruikbare componenten. Slopen is tot nu toe het gevolg van het ontwerp. De OMbouw begint te ontwerpen vanuit sloop.

Dat biedt duurzame meerwaarde op 4 punten:

  1. Hogere opbrengst sloopmateriaal
  2. Minder CO2 uitstoot
  3. Minder beslag op grondstoffen
  4. Extra werkgelegenheid

loading